maandag 24 juni 2013

Energiek Vasse

HOE HET BEGON…
Iedereen in Vasse, Mander en Hezingen heeft zich ingezet om de publieksprijs voor Duurzaam Vasse in 2011 te winnen. En dat is ons samen gelukt. Een sterk staaltje Noaberschap 2.0!
Sindsdien hebben we niet stilgezeten. Er zijn verschillende projecten opgepakt om de leefbaarheid in ons mooie dorp te stimuleren. Denk maar eens aan de verschillende activiteiten die dankzij veel vrijwilligers een echt succes zijn geworden. Naast de jaarlijkse Noaberdag, het succes van het Wajongere project in Hezingen, de sport en spelweek voor de jeugd, zijn er ook projecten die de economie in Vasse willen bevorderen. Denk maar aan de sfeermarkt voor ondernemers die elk jaar veel bezoekers trekt. Naast al deze zaken die investeren in leefbaarheid, hebben we nu Energiek Vasse, de energiecoöperatie van en voor Vasse. Voor al deze initiatieven hebben we onze nieuwe Koning Willem zelfs een oranje strik ontvangen! Hij ziet onze projecten als inspiratie voor zijn Koninkrijk. Wij zeggen vol trots: Wij zijn Energiek Vasse! U ook?

DE DROOM VAN …ENERGIEK VASSENaast het investeren in leefbaarheid door sociale en economische activiteiten te stimuleren, heeft Duurzaam Vasse nog een droom: Vasse energieneutraal maken in de nabije toekomst, even veel duurzame energie opwekken als verbruiken. Daarvoor is de energiecoöperatie Energiek Vasse opgericht. Energieneutraal worden een luchtkasteel? Nee! De coöperatie gelooft dat dit samen met alle inwoners van Vasse, Mander en Hezingen gerealiseerd kan worden. Energieneutraal worden is niet alleen goed voor ons milieu maar ook voor onze eigen portemonnee, het levert geld op. We kunnen dit doen door op energie te besparen en door samen producent te worden van energie in plaats van alleen consument. Energiek Vasse geeft tips om je huis te verduurzamen en zorgt dat energiebesparing eenvoudiger kan. Dit kan bijvoorbeeld door middel van installeren slimme meters en smart Phone app’s.
De coöperatie wil samen met de inwoners van Vasse, Mander en Hezingen investeren in projecten om duurzame energie op te wekken. Kortom: We have a dream.

ONS PAND
Misschien is het u al opgevallen, Energiek Vasse maakt gebruik van het pand van Dijkhuis aan de Denekamperweg 155a. U kunt vanaf 1 juli voor allerhande vragen over duurzame energie bij ons terecht. Ook willen wij erg graag met u van gedachte wisselen hoe u vindt dat wij het moeten doen. U bent van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen!
Openingstijden vanaf 1 juli: elke woensdagmiddag en donderdagavond


CONTACT?
Wil je meepraten, heb je informatie nodig of heb je tips?
Neem dan contact met ons op. Dat kan via de kwartiermakers Grego 06 295 66 977 of John 06 425 92 458. Natuurlijk kun je ook vanaf 1 juli langs komen op woensdagmiddag of donderdagavond. Daarnaast hebben we een facebookpagina www.facebook.com/energiekvasse.nl, een twitteraccount @EnergiekVasse, en bijna een eigen website www.energiekvasse.nl en bijna een eigen emailadres: info@energiekvasse.nl

woensdag 24 april 2013

Het project Duurzaam Vasse is onderscheiden met de Oranje Strik. Vasse is daarmee een van de vijf projecten in Overijssel die de prestigieuze onderscheiding heeft gekregen.

In verband met de troonswisseling zijn in elke provincie vijf projecten gekozen die aansprekend moesten zijn voor een groot publiek en binnen het thema moesten passen: Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze Koning. Commissaris van de Koningin van Overijssel Ank Bijleveld heeft de Oranje Strik inmiddels uitgereikt aan vertegenwoordigers van Duurzaam Vasse. „Duurzaam Vasse is betrokken bij het organiseren van activiteiten voor het investeren in de leefbaarheid van Vasse. Ik ben blij dat noaberschap in onze provincie nog intens wordt georganiseerd en beleefd. Deze activiteiten zijn in mijn ogen een prachtige belichaming van dit Overijsselse Noaberschap”, zei Bijleveld. 
 
De projecten die onder andere voortkomen uit Duurzaam Vasse zijn de ondernemers community, Noaberschap versie 2.0, de natuurlijke speeltuin en de energie-coöperatie Energiek Vasse. „Alle projecten die lopen binnen onze gemeenschap zijn succesvol en worden gedragen door vele vrijwilligers. De inzet van inwoners is een nieuwe vorm van Noaberschap: het met elkaar voor elkaar krijgen”, aldus Dorpsraadvoorzitter Rik Hogenberg De toekenning van de Oranje Strik is een echte opsteker voor Vasse, Mander en Hezingen, vindt hij. „We zijn erg trots dat Duurzaam Vasse en Noaberschap een bron van inspiratie zijn voor onze nieuwe koning Willem Alexander. We nodigen hem en zijn vrouw dan ook uit de eerste zonnepanelen op ’t Eschhoes te openen. Maar dat zal wel een droom voor ons dorp Vasse blijven” aldus Hogenberg lachend.
 
De uitreiking van de Oranje Strik is ook een mooie aftrap van Energiek Vasse. Hogenberg: „Dit project krijgt binnenkort echt handen en voeten. Twee kwartiermakers gaan aan de slag om de energiecoöperatie Energiek Vasse op te richten. Het eerste project is om zonnepanelen op het nieuwe Eschhoes te realiseren. Energiek Vasse heeft als ambitie om in 2016 evenveel duurzame energie op te wekken als te verbruiken.”
 
Daarbij is het wel van groot belang dat zoveel mogelijk inwoners meedoen. „We vragen van alle inwoners van Vasse, Mander en Hezingen hetzelfde enthousiasme en dezelfde betrokkenheid als bij de wedstrijd Duurzaam Dorp Overijssel. Verschil is dat we nu niet mee doen aan een wedstrijd, maar ons als dorp inzetten voor Energiek Vasse zodat we ook samen kunnen profiteren van eigen duurzame energie.” aldus Hogenberg.

donderdag 8 november 2012

Uitnodiging Jaarvergadering Dorpsraad Vasse, Mander, Hezingen e.o.

Dinsdag 20 november 2012 om 20.00 uur bij Tante Sien.

De Dorpsraad Vasse, Mander, Hezingen e.o. blikt dinsdag 20 november tijdens de openbare jaarvergadering terug op het afgelopen jaar. De Dorpsraad geeft toelichting over verschillende projecten en onderwerpen zoals Duurzaam Vasse en de Teerkuil. Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd bij de openbare jaarvergadering aanwezig te zijn.

Naast de terugblik op het afgelopen jaar is er een markt waar verschillende onderwerpen op ludieke wijze worden gepresenteerd. Wilt u weten hoe het er voor staat met ’t Eschhoes, waar de Dorpsraad Jeugd zich mee bezig houdt, of de Energie Coöperatie het levenslicht al heeft gezien, wat het ondernemershoes HIB is, hoe de sfeermarkt elk jaar weer een succesvol evenement neerzet of wilt u meer weten over de plannen voor een natuurlijke speeltuin?

Kom dan ook naar de Jaarvergadering van de Dorpsraad!

Tijdens de jaarvergadering nemen wij afscheid van Janet Oude Nijhuis, zij is niet herkiesbaar als lid van de Dorpsraad. Rik Hoogenberg en Marjan Schutte zijn herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk één week voor de jaarvergadering melden bij het secretariaat van de Dorpsraad (Marjan Schutte, 0541-680261 dorpsraadvasse@hotmail.com )

woensdag 3 oktober 2012

Commissaris van de Koningin Ank Bijleveld op werkbezoek in Vasse


Bijleveld Dutch politician kabinet Balkenende IV.jpgVasse heeft in 2011 de publieksprijs gewonnen van de verkiezing Duurzaam Dorp Overijssel. Het dorp heeft de publieksprijs gewonnen omdat veel mensen de duurzame plannen van Vasse, Mander en Hezingen steunen. Er zijn inmiddels verschillende projecten van de grond gekomen. Het doel van alle plannen is om Vasse leefbaar, gezond en toekomstbestendig te maken.
 
Dat dit dorp zo actief is op het gebied van duurzaamheid is ook opgevallen bij de Commissaris van de Koningin van Overijssel (CdK). CdK Ank Bijleveld heeft Vasse laten weten geïnteresseerd te zijn in de duurzame initiatieven. Daarom heeft de dorpsraad haar uitgenodigd om op 8 oktober naar Vasse te komen en
zich te laten bijpraten over de verschillende plannen en projecten.

Projectleider Jolanda Kemna: ‘We richten bij Tante Sien een soort expositie in van verschillende projecten waarmee we in Vasse bezig zijn zoals o.a. Noaberschap versie 2.0, de ondernemerscommunity en de duurzame energiecooperatie. Mevrouw Bijleveld wil niet alleen kennismaken met deze projecten maar vooral ook praten met de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Voor de commissaris is het bezoek niet alleen een werkbezoek maar ook een informeel leerbezoek. De insteek is dat ze graag van de mensen zelf hoort hoe de overheid initiatieven vanuit de samenleving kan ondersteunen. Het is voor haar een leerproces hoe de overheid de kracht van de samenleving kan versterken.’

Ank Bijleveld komt maandag 8 oktober van 18.00-20.00 uur bij Tante Sien in Vasse.

Programma

18.00 uur Inloop en aanvang (soep en broodjes)

18.10 uur Welkom door Rik Hoogenberg, voorzitter van de Dorpsraad Vasse/Mander/Hezingen

18.15 uur Presentatie Duurzaam Vasse door projectleider Jolanda Kemna

18.45 uur Expositie. Rondleiding langs de verschillende initiatieven.

19.45 uur Informele afsluiting

20.00 uur Einde

vrijdag 21 september 2012

Tweede Noaberdag in Vasse

Zaterdag 22 september wordt weer een reuze gezellige dag in het Twentse dorp Vasse. Veel buurten en straten in Vasse en de buurtschappen Mander en Hezingen doen namelijk mee met de Landelijke Burendag onder de toepasselijke Twentse naam; Noaberdag. Dit is de tweede keer dat Vasse mee doet aan de Noaberdag.

Ruim 100 Noabers (en noabertjes) van de Manderseweg in Vasse én Mander gaan zaterdag 22 september aan de slag om de straat veiliger en schoner te maken. De noabers starten om 10.30 met verse koffie en zelfgebakken taarten. Na de koffie zijn verschillende activiteiten bedacht om de buurt veiliger en ook mooier te maken. De noabers hebben vorig jaar samen zelfgemaakte ‘verkeersmaatjes’ gemaakt en geplaatst. Deze worden dit jaar opgeknapt: verdwenen vlaggetjes worden herplaatst en er worden reflectoren op de ‘maatjes’ geplaatst zodat ze nog meer opvallen. Ook worden er dit jaar uilenkasten, houten kabouters en herfstkransen gemaakt die de straat in de herfst- en wintermaanden opsieren. Rond 15 uur werd de burendag afgesloten met een borrel en een hapje.

Ook andere straten en buurten in Vasse slaan de handen ineen. Zo gaan de buren van de Booyinkstraat samen aan de slag om de speeltuin in hun straat op te knappen, de Zoeke Brink gaat een zwerfkei plaatsen met een inscriptie van de naam van de wijk. Buren in Hezingen gaan borden plaatsen met de buurtschapsnaam, andere noabers gaan het kruisbeeld in hun buurt opknappen.

Vorig jaar heeft Vasse de publieksprijs gewonnen bij de verkiezing Duurzaam Dorp Overijssel. Eén van de onderdelen van dat plan was het duurzame project ‘Noaberschap versie 2.0 ‘, een moderne versie van de oude buurthulp. De Noaberdag 2012 past heel goed in dit initiatief:  buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt.

maandag 25 juni 2012


Beste inwoners van Vasse, Mander en Hezingen,

Ongeveer een half jaar geleden heeft Vasse de publieksprijs van € 50.000,- gewonnen in de verkiezing voor Duurzaam Dorp Overijssel. Allereerst bedankt voor jullie inspanning om van het project Duurzaam Vasse een succes te maken. Ook complimenten voor de gedrevenheid waarmee alle inwoners van Vasse, Mander en Hezingen hebben meegeholpen om stemmen te vergaren voor Duurzaam Vasse. Zonder jullie medewerking was het niet gelukt de publieksprijs van € 50.000,- te winnen. De plannen die we bedacht hebben voor de verkiezing worden nu in detail uitgewerkt.

Om iedereen op de hoogte te houden, verschijnt er enkele keren per jaar een nieuwsbrief. De eerste is in juni 2012 huis aan huis verspreid. Ook op deze website is alle informatie uit de nieuwsbrief te lezen.

Duurzaam Vasse
Duurzaam Vasse is een initiatief van de Dorpsraad en inmiddels door verschillende mededorpelingen als apart project opgepakt. Tijdens de verkiezing hebben we ons hard gemaakt voor een drietal projecten op het gebied van People, Planet en Profit. Deze 3 P’s waren van belang bij de verkiezing Duurzaam Dorp Overijssel. Op deze website kunt u nog eens in detail nalezen hoe wij deze drie P’s hebben vertaald naar Noaberschap versie 2.0 (People/Mensen), Zonne-energie voor heel Vasse (Planet/Natuur en Milieu) en de Vasser Ondernemers Community (Profit/Economie).


De besteding van het geld
We hebben mede dankzij uw inspanning de publieksprijs van € 50.000,- gewonnen. Duurzaam Vasse wil van het geld zonnepanelen kopen en deze plaatsen op het dak van het nieuwe Eschhoes. Daarvoor willen we een lokale energiecoöperatie oprichten. Dit Vasserse energiebedrijf koopt zonnepanelen, huurt het dak van ‘t Eschhoes en plaatst de panelen. Met de gebruikers van het gebouw maakt de coöperatie prijsafspraken over het leveren van de zonne-energie. Doordat stichting ‘t Eschhoes het dak verhuurd, ontvangt ’t Eschhoes jaarlijks extra inkomsten én hebben ze een lagere energierekening. Op deze manier hopen we een bijdrage te leveren aan een duurzaam Eschhoes met een gezonde financiële exploitatie. Naast het plaatsen van de zonnepanelen, heeft de dorpsraad besloten om een extra gift van het Rabobank ter hoogte van € 74.000 rechtstreeks aan stichting ‘t Eschhoes te schenken.

Noaberdag 2012
Dit jaar vieren we in Vasse weer Noaberdag op 21, 22 of 23 september. U kunt bij het Oranjefonds een subsidieaanvraag van € 500,- indienen als u samen met uw noabers weer iets extra’s gaat doen voor de buurt. Dit geld mag alleen gebruikt worden materiaalkosten (zoals verf, hout of struiken) of voor goederen die lang in de buurt gebruikt kunnen worden zoals bijvoorbeeld een bank, speeltoestel of partytent. Niet voor eten en drinken. De voorwaarden van de noaber/burendag vindt u op de website http://www.burendag.nl/. Vorig jaar was de Noaberdag een groot succes, er deden maar liefst 11 straten mee. We hopen dat dit jaar nog meer straten en noabers gaan deelnemen!

Onder de tabs Natuur, Economie en Mensen vindt u informatie over de verschillende duurzame projecten die nu lopen.
Lees hier meer over het project Zonne-energie voor heel Vasse
Lees hier meer over de Vasser Ondernemers Community
Lees hier meer over Noaberschap versie 2.0: maatschappelijk ondernemen in Hezingen