Natuur en Milieu

Zonne-energie voor heel Vasse
Door het plaatsen van zonnepanelen op ‘t Eschhoes en het oprichten van een lokaal energiebedrijf, maken we in Vasse de ambitie waar om in 2015 Vasse volledig energieneutraal te zijn. Energieneutraal betekent dat we evenveel energie willen opwekken dan dat we gebruiken. Om deze doelstelling te bereiken, is een speciale werkgroep opgericht. Ria Oude Vrielink zit in deze werkgroep en vertelt:

“Er zijn verschillende mogelijkheden van duurzame energie. Denk maar eens aan zonne-energie, windenergie, accu’s, biovergisters en stroomopwekking via watermolens. De werkgroep wil voor Vasse bekijken wat de meest haalbare en rendabele mogelijkheid is van energie opwekking. Windenergie valt hierbij al af, omdat binnen onze gemeente geen windmolens geplaatst mogen worden. Zelf ben ik als agrariër tegen biovergisters omdat daar producten zoals maïs en granen voor nodig zijn en deze direct nodig zijn voor het produceren van menselijk voedsel. Daarom willen we eerst kijken wat de mogelijkheden zijn met zonne-energie. Door het oprichten van een lokale energie coöperatie kunnen we met ons allen grootschalig zonnepanelen aankopen. Hierdoor kunnen we een lagere prijs bedingen en tegelijkertijd werken we met ons allen aan onze duurzame ambitie. De komende tijd gaan we ons als werkgroep hier verder in verdiepen. Wilt u ons hiermee helpen? U bent van harte welkom om mee te denken. Binnenkort organiseren we een informatiebijeenkomst over dit project.”


Boer en Buur

Tijdens de campagne konden inwoners van Vasse zelf ook hun bijdrage leveren aan de website “ Vassenaren over duurzaamheid”. Opvallend is dat er in ons dorp al enorm veel mensen bezig zijn met milieu en energiebesparing. We hebben natuurlijk van dichtbij meegemaakt, en zien nog steeds, wat vervuiling van natuurgebied kan veroorzaken. De Teerkuil is een goed voorbeeld van hoe het vooral niet moet.
Een goed voorbeeld is Gerard Wenneger. Een lokale agrariër die onlangs zijn hele boerderij van zonnepanelen heeft voorzien. Zowel zijn boerderij als zijn privé-woning draaien volledig op zonne-energie. Datzelfde geld voor autohandelaar Clemens Bekhuis. Ook hij heeft onlangs zijn hele autoshowroom met zonnepanelen bedekt. De gewonnen elektriciteit gebruikt hij voor zijn eigen bedrijfsvoering. Niet alleen ondernemers zijn bezig met duurzame energie, ook inwoners uit Vasse lopen voorop door gebruik van zonneboilers en andere energiebesparende maatregelen. Allemaal duurzame voorbeelden van Vassenaren die enorm inspireren!
Deze positieve (zonne)energie wil Vasse graag doorzetten voor het hele dorp.

Onderstaande ideeën zijn door de inwoners zelf bedacht:
 • Zuiniger met gezamenlijke energie omgaan: duurzame kerkverlichting en straatlantaarns op zonne-energie.
 • Opzetten project “Boerenbuur”: samenwerking tussen burgers en boeren bijvoorbeeld door het investeren in zonnepanelen in ruil voor periodieke levering van boerenproducten.
 • Collectief onderzoek particuliere huiseigenaren naar energiebesparende of energieleverende maatregelen in eigen woning.
 • Gezamenlijk inkopen groene energie via lokaal energiebedrijf of door het plaatsen van dorpszonnepanelen op grote schuren bij agrariërs.
 • Centrale compostbakken voor de tuinen van de inwoners van Vasse.
 • Een volledig duurzaam gebouwd Noaberhoes ’t Eschhoes met zonnepanelen en overige energiebesparende maatregelen
Resultaten Enquete

Zuinig met onze mooie omgeving omgaan en besparen op energie voor een beter milieu. De dorpsraad heeft enkele ideeën over hoe we dat in Vasse kunnen gaan vormgeven. Wat vond u van deze ideeën?


Deze grafiek is gebaseerd op gegevens van de papieren enquete.

Uw ideeën om Vasse nog duurzamer te maken:
 • Compostbakken voor gezamenlijk gebruik
 • Minder verlichting kerk
 • Energiezuinige straatverlichting
 • Zonnepanelen op grote gebouwen en stallen
 • Windmolens
 • Een dag per jaar gaan oud en jong zwerfafval opruimen
 • Plastic inzamelen op centrale plek

Alternatieve bronnen
van energie aanwenden