Mensen

Noaberschap versie 2.0: maatschappelijk ondernemen in Hezingen
Met Noaberschap versie 2.0 willen we onze oorspronkelijke intensieve vorm van burenhulp weer herintroduceren in het dorp. Een mooi voorbeeld van Noaberschap versie 2.0 hebben we opgemerkt in Hezingen. Daar is namelijk sinds december vorig jaar een Wajongere aan het werk. We vroegen Marieke Hanste hoe dit mooie initiatief tot stand is gekomen. “Tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad in november 2011 vertelde futuroloog professor de Ridder over onder andere maatschappelijk verantwoord ondernemen. Later, tijdens een buurtfeestje, ontstond het plan om een Wajongere een werkplek te geven in Hezingen. Als maatschappelijk verantwoord ondernemen de toekomst is, waarom zou dat dan niet in Hezingen kunnen? Met elkaar wil de buurt zorgen voor een goede werkplek van 24 uur met uitdagingen. Wij proberen te denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. Natuurlijk hebben jongeren niet voor niets een wajongstatus, ze zijn jonggehandicapt. Maar door individuele begeleiding van personen uit de buurt en begeleiding van een jobcoach die de problemen kan ondervangen of aanpakken, is er een kans gecreëerd voor deze jongere. Wij hopen dat de jongere zoveel vaardigheden aanleert dat hij kan doorstromen in een andere baan waar hij een goede toekomst kan opbouwen.”

Noaberdag als aftrap van Noaberschap 2.0 groot succes!

Zaterdag 24 september was een reuze gezellige dag in het Twentse dorp Vasse. Veel buurten en straten  in Vasse en de buurtschappen Mander en Hezingen deden namelijk mee met de Landelijke Burendag onder de toepasselijke Twentse naam; Noaberdag.

Ruim 100  Noabers (en noabertjes) van de  Manderseweg gingen samen  aan de slag om de straat veiliger  te maken voor de buurtkinderen. De buren begon om 10 uur met  verse koffie en zelfgebakken taarten.  Na de koffie waren verschillende activiteiten bedacht om de buurt veiliger en ook mooier te maken. De noabers gingen  bijvoorbeeld samen zelfgemaakte  ‘verkeersmaatjes’  plaatsen, ook werden er vogelhuisjes en herfstkransen gemaakt en de buren gingen samen zwerfvuil rapen langs de Manderseweg.  Rond 15 uur werd de burendag afgesloten met een borrel en een hapje. Tijdens de borrel werd om 16.00 uur aan wethouder Jos Harmelink een petitie aangeboden voor een veiligere Manderseweg  met minder groot verkeer.
Ook andere straten en buurten in Vasse sloegen de handen ineen. Zo gingen de buren van de Booyinkstraat samen aan de slag om hun straat dé carnavalstraat van Vasse te laten worden. Elk huis krijgt voor de carnavalsdagen eenzelfde versiering en de  buurt ging dit op de Noaberdag alvast samen maken.  Het pleintje rond de Engbersstraat en ook de Zoeke Brink gingen de groenperken opknappen en nieuw groen planten. De noabers van de Beekzijdeweg gingen samen met een huifkar op pad. De Kloosterhof hebben1000 (!) bloembollen in het parkje gepoot, in Hezingen hebben de families samen een kunstwerk van stenen en keien gemaakt en zo waren er nog meer bijzondere buurtinitiatieven in Vasse en omstreken op zaterdag 24 september. 

De dorpsraad van Vasse ziet de Noaberdag als een startpunt voor het duurzame project ‘Noaberschap versie 2.0 ‘.  Deze moderne versie van de oude buurthulp vormt één van de  plannen  van de dorpsraad voor  de verkiezing  ‘Duurzaamste dorp van Overijssel’.

Vasse roept inwoners op om mee te doen  aan de NOABERDAG

De inwoners van Vasse, Mander en Hezingen willen  het oude begrip  ‘Noaberschap’ nieuw leven inblazen. Dat is één van de uitkomsten van de enquête  ten behoeve van  Duurzaam Vasse.
De dorpsraad Vasse heeft deze wens vormgegeven onder de noemer Noaberschap versie 2.0 . Deze moderne versie van de oude buurthulp vormt één van de  plannen  van de dorpsraad voor  de verkiezing  ‘Duurzaamste dorp van Overijssel’.
Startpunt van ‘Noaberschap versie 2.0’ is het organiseren van een Noaberdag op zaterdag 24 september. De Noaberdag sluit aan bij de Landelijke Burendag. 

De landelijke burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranjefonds. Het is een dag waarop buurten of wijken in Nederland gezellig samen komen en waarbij veel mensen iets goeds doen voor de buurt en voor elkaar. Elke deelnemende straat ontvangt een budget van € 500,-, beschikbaar gesteld door de initiator.

Omdat Vasse op de shortlist staat van de verkiezing ‘Duurzaamste Dorp van Overijssel’ roept de dorpsraad alle straten en wijken op om mee te doen aan de Noaberdag. Elke straat of wijk in Vasse, Hezingen en Mander kan meedoen met z’n eigen programma.

De dorpsraad geeft in het kader van de verkiezing  de deelnemers mee om vooral activiteiten te organiseren rond het thema ‘duurzaamheid’. Men kan denken aan het organiseren van  activiteiten voor de jeugd zoals zeepkisten- of bolderkarrace, vogelhuisjes maken van gebruikte melkpakken of bestaande stoeptegels opleuken met mozaïek. De noabers zouden samen de buurt kunnen schoonmaken, heggen knippen of kapotte apparaten repareren. Ook kan men denken aan de organisatie van een kledingruilbeurs, het koken van een noabersmaaltijd met streekproducten of een huifkartocht langs de Parels van Vasse.

Buren en wijken die mee willen doen en €500,- willen verdienen voor hun Noabersdag kunnen zich aanmelden bij Jolanda Kemna. Dit kan tot 15 augustus op telefoonnummer 06 13 44 3166  of via info@subsidiebureautwente.nl.

Noaberschap versie 2.0

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat inwoners uit Vasse zich zeer betrokken voelen bij het dorp. Veel mensen verrichten vrijwilligerswerk of zijn lid van een vereniging. Het voorzieningenniveau vindt men over het algemeen voldoende. Echter, er is een grote wens in het dorp om de huidige sporthal te vervangen door nieuwbouw. Dit nieuwe gemeenschapshuis moet een plek zijn waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen sporten of cursussen kunnen volgen. Opvallend is ook dat mensen aangeven meer voor elkaar te willen betekenen. Er worden herinneringen opgehaald aan aloude “noaberschap” oftewel de burenhulp waarbij de  “noabers” elkaar bijstaan met raad en daad.

Onder de noemer “Noaberschap versie 2.0 wil Vasse de oorspronkelijke intensieve vorm van burenhulp, weer herintroduceren in het dorp. Vroeger was het vanzelfsprekend om elkaar als noaber met raad en daad bij te staan maar door moderne ontwikkelingen en sterke individualisering, zijn aloude tradities om elkaar voort te helpen, niet meer zo vanzelfsprekend. Met Noaberschap versie 2.0

  • Jaarlijks een week van de Noaber organiseren met activiteiten waarbij buurtbewoners elkaar ‘officieel’ en op ludieke wijze als noaber vragen: startpunt voor “een duurzame sociale relatie.
  • Hier vervolg aan geven door jong en oud enthousiasmeren om wat voor elkaar te betekenen: sneeuwscheppen in de winter, samen afval ruimen in de natuur, (lokale) natuur- en geschiedeniseducatie, boodschappen doen, mantelzorg etc.
  • Meer activiteiten voor jong en oud (sport- en spelweek, een aantrekkelijke jeugdsoos, biljart- en of kaartclub voor ouderen.
  • Vasse als dorp aantrekkelijk houden voor jong en oud, ook door middel van starterwoningen en woningen voor ouderen.
  • Het realiseren van een nieuw duurzaam gebouwd Noaberhoes ’t Eschhoes voor sport, ontmoeting, educatie en culturele evenementen voor jong en oud

Resultaten Enquete
De tuin van de kerk wordt
onderhouden door vrijwilligers

Duurzaamheid gaat niet alleen over natuur en milieu maar ook over sociale binding in een leuk en leefbaar dorp. De mensen maken het dorp. Wij hebben u gevraagd hoe u over onze ideeën denkt om jeugd, volwassenen en ouderen nog meer bij het dorp te betrekken. 


Hieronder vindt u een overzicht van de reacties in een grafiek.

Blauw geeft aan of men een idee goed vond,
rood geeft aan dat men het niet eens was met een idee.(Deze grafiek is gemaakt op basis van de gegevens van de papieren enquete.)


Uw ideeën om de sociale leefbaarheid te vergroten:

* Huisarts 1 x per week in Vasse
* Verenigingen moete onderling meer samenwerken
* Meer woningen voor ouderen
* Meer starterswoningen zodat ouderen blijven
* Meer activiteiten voor de jeugd
* Jongeren en ouderen wat voor elkaar laten betekenen