Economie

Vasser Ondernemers Community
Als klein dorp met 1500 inwoners prijzen we ons nog steeds gelukkig met een supermarkt, kapper, bakker, slager, wijnhandel en ga zo maar door. Ook hebben we veel cafés, restaurants en andere faciliteiten die ons dorp aantrekkelijk maken om te wonen. Dit willen we ook graag zo houden want een sterke economie is essentieel voor de leefbaarheid van ons dorp. Om onze lokale economie nog sterker te maken, willen we voor (aankomende) ondernemers een plek creëren waar men kennismaakt, ideeën uitwisselt, elkaar helpt en versterkt. Een groep enthousiaste inwoners is met dit gegeven aan de slag gegaan en de Vasser Ondernemers Community zag het levenslicht. Ursula Bekhuis vertelt:

“In de ondernemers-community zijn startende én gevestigde ondernemers van harte welkom. Ons doel is het bevorderen van ondernemerschap in Vasse, Mander en Hezingen. Want een bloeiende economie draagt bij aan een sterk en leefbaar dorp. We willen graag onze goed opgeleide jongeren voor eigen dorp houden. Met de ondernemers-community willen we hen stimuleren tot ondernemerschap. Dit houdt in dat we een omgeving gaan creëren waar jongeren graag willen werken en uitgedaagd worden tot nieuw ondernemerschap. Ook willen we bestaande ondernemers helpen door kennis over verschillende zaken aan te bieden. Door regelmatig bijeenkomsten te organiseren met inspirerende sprekers, proberen we ondernemers uit te dagen tot samenwerking en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. De community functioneert zelfstandig en staat los van de bestaande ondernemersvereniging. Om de community te faciliteren zal er in Vasse een gebouw geschikt gemaakt worden, een ondernemershoes, om als werkplek te dienen voor bijv. zzp-ers, flexwerkers, studenten etc. Het moet een inspirerende plek zijn waar ondernemers, jongeren en inwoners flexibel kunnen werken en samen kunnen sparren.”

Wilt u meedenken met deze werkgroep, graag!

Be'j van hier, koop van hier


Vasse heeft een grote diversiteit aan ondernemerschap: bijna 10% van de lokale bevolking is ondernemer. De bedrijvigheid bestaat uit MKB bedrijven, ZZP-ers en agrarische bedrijven. Daar is men trots op!
De ondernemers werken ook samen in het organiseren van activiteiten voor het dorp. Jaarlijks worden door de ondernemers verschillende activiteiten georganiseerd zoals de Herfsttintentocht, de Sfeermarkt, de Asperge- en Aardbeitocht en de Midwinterhoornwandeling. Volgens de resultaten van de enquête kunnen de ondernemers nog beter samenwerken en is er meer nodig om de lokale economie in de toekomst sterk genoeg te maken.
Er is behoefte om meer gebruik te maken van elkaars kennis en vaardigheden om nieuw ondernemerschap en bestaand ondernemerschap te faciliteren. Ook onderkennen de inwoners het belang van toerisme in ons dorp. Veel ondernemers zijn afhankelijk van toerisme en recreatie. Het opzetten van aantrekkelijke activiteiten gedurende alle seizoenen, is volgens het dorp noodzakelijk

Om het lokale economisch klimaat te verstevigen zet Vasse de komende jaren in op het versterken van de economie in Vasse van binnenuit door:

 • De opzet van een lokaal ondernemershuis in Noaberhoes ’t Eschhoes een flexibel werkconcept waar kennis samenkomt en men als ZZP-er/ondernemer elkaar kan versterken.
 • Het inzetten van expertise van gepensioneerde ondernemers in Vasse om startende en bestaande ondernemers te begeleiden.
 • Opzet digitaal prikbord voor nieuwe duurzame ideeën op het gebied van ondernemen en samenwerking.
 • Stimuleren samenwerking tussen ondernemers door het organiseren van Netwerkbijeenkomsten.
 • Lokale ondernemers steunen door campagne “bej van hier, koop van hier”.
 •  Versterken toeristische aantrekkingskracht van Vasse door organisatie van maandelijkse activiteiten.

Resultaten Enquete

Boerderijwinkels waar streekproducten
worden verkocht zijn ook duurzaam.

Duurzaamheid betekent een ook bloeiende economie in een netwerk van kleinere bedrijven. De dorpsraad heeft u enkele ideeën over hoe Vasse hierin duurzaam zou kunnen zijn.

U dacht als volgt over de ideeën van de dorpsraad:


Deze grafiek is gebaseerd op gegevens uit de papieren enquete.Uw ideeën voor een gezonde lokale economie:
 • Koop in eigen dorp
 • Ondernemers moeten meer samenwerken
 • Streekproducten bij de Plusmarkt Droste verkopen
 • Sfeermarkt combineren met Oogstdankdag
 • Stimuleren kleinschalige industrie op bedrijventerrein
 • Vrijkomende agrarische bebouwing gebruiken voor nieuwe ondernemers
En vele ideeën op toerisme te versterken:
 • VVV in Vasse
 • Kinderboerderij
 • Uitkijktoren plaatsen
 • Wandelingen onder leiding van vrijwilligers
 • Wandel- of fietsvierdaagse
 • Langlaufroutes in de winter

De parels van Vasse meer uitlichten
ten behoeve van toerisme