maandag 25 juni 2012


Beste inwoners van Vasse, Mander en Hezingen,

Ongeveer een half jaar geleden heeft Vasse de publieksprijs van € 50.000,- gewonnen in de verkiezing voor Duurzaam Dorp Overijssel. Allereerst bedankt voor jullie inspanning om van het project Duurzaam Vasse een succes te maken. Ook complimenten voor de gedrevenheid waarmee alle inwoners van Vasse, Mander en Hezingen hebben meegeholpen om stemmen te vergaren voor Duurzaam Vasse. Zonder jullie medewerking was het niet gelukt de publieksprijs van € 50.000,- te winnen. De plannen die we bedacht hebben voor de verkiezing worden nu in detail uitgewerkt.

Om iedereen op de hoogte te houden, verschijnt er enkele keren per jaar een nieuwsbrief. De eerste is in juni 2012 huis aan huis verspreid. Ook op deze website is alle informatie uit de nieuwsbrief te lezen.

Duurzaam Vasse
Duurzaam Vasse is een initiatief van de Dorpsraad en inmiddels door verschillende mededorpelingen als apart project opgepakt. Tijdens de verkiezing hebben we ons hard gemaakt voor een drietal projecten op het gebied van People, Planet en Profit. Deze 3 P’s waren van belang bij de verkiezing Duurzaam Dorp Overijssel. Op deze website kunt u nog eens in detail nalezen hoe wij deze drie P’s hebben vertaald naar Noaberschap versie 2.0 (People/Mensen), Zonne-energie voor heel Vasse (Planet/Natuur en Milieu) en de Vasser Ondernemers Community (Profit/Economie).


De besteding van het geld
We hebben mede dankzij uw inspanning de publieksprijs van € 50.000,- gewonnen. Duurzaam Vasse wil van het geld zonnepanelen kopen en deze plaatsen op het dak van het nieuwe Eschhoes. Daarvoor willen we een lokale energiecoöperatie oprichten. Dit Vasserse energiebedrijf koopt zonnepanelen, huurt het dak van ‘t Eschhoes en plaatst de panelen. Met de gebruikers van het gebouw maakt de coöperatie prijsafspraken over het leveren van de zonne-energie. Doordat stichting ‘t Eschhoes het dak verhuurd, ontvangt ’t Eschhoes jaarlijks extra inkomsten én hebben ze een lagere energierekening. Op deze manier hopen we een bijdrage te leveren aan een duurzaam Eschhoes met een gezonde financiële exploitatie. Naast het plaatsen van de zonnepanelen, heeft de dorpsraad besloten om een extra gift van het Rabobank ter hoogte van € 74.000 rechtstreeks aan stichting ‘t Eschhoes te schenken.

Noaberdag 2012
Dit jaar vieren we in Vasse weer Noaberdag op 21, 22 of 23 september. U kunt bij het Oranjefonds een subsidieaanvraag van € 500,- indienen als u samen met uw noabers weer iets extra’s gaat doen voor de buurt. Dit geld mag alleen gebruikt worden materiaalkosten (zoals verf, hout of struiken) of voor goederen die lang in de buurt gebruikt kunnen worden zoals bijvoorbeeld een bank, speeltoestel of partytent. Niet voor eten en drinken. De voorwaarden van de noaber/burendag vindt u op de website http://www.burendag.nl/. Vorig jaar was de Noaberdag een groot succes, er deden maar liefst 11 straten mee. We hopen dat dit jaar nog meer straten en noabers gaan deelnemen!

Onder de tabs Natuur, Economie en Mensen vindt u informatie over de verschillende duurzame projecten die nu lopen.
Lees hier meer over het project Zonne-energie voor heel Vasse
Lees hier meer over de Vasser Ondernemers Community
Lees hier meer over Noaberschap versie 2.0: maatschappelijk ondernemen in Hezingen