donderdag 8 november 2012

Uitnodiging Jaarvergadering Dorpsraad Vasse, Mander, Hezingen e.o.

Dinsdag 20 november 2012 om 20.00 uur bij Tante Sien.

De Dorpsraad Vasse, Mander, Hezingen e.o. blikt dinsdag 20 november tijdens de openbare jaarvergadering terug op het afgelopen jaar. De Dorpsraad geeft toelichting over verschillende projecten en onderwerpen zoals Duurzaam Vasse en de Teerkuil. Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd bij de openbare jaarvergadering aanwezig te zijn.

Naast de terugblik op het afgelopen jaar is er een markt waar verschillende onderwerpen op ludieke wijze worden gepresenteerd. Wilt u weten hoe het er voor staat met ’t Eschhoes, waar de Dorpsraad Jeugd zich mee bezig houdt, of de Energie Coöperatie het levenslicht al heeft gezien, wat het ondernemershoes HIB is, hoe de sfeermarkt elk jaar weer een succesvol evenement neerzet of wilt u meer weten over de plannen voor een natuurlijke speeltuin?

Kom dan ook naar de Jaarvergadering van de Dorpsraad!

Tijdens de jaarvergadering nemen wij afscheid van Janet Oude Nijhuis, zij is niet herkiesbaar als lid van de Dorpsraad. Rik Hoogenberg en Marjan Schutte zijn herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk één week voor de jaarvergadering melden bij het secretariaat van de Dorpsraad (Marjan Schutte, 0541-680261 dorpsraadvasse@hotmail.com )